سلام
نام من سیدمحمدحسین میرفخرائی است. دوست‌دار زبان‌های فارسی و عربی‌ام و سرگرم کاوش در این دو زبان. متن‌پیشه‌ام: بیشتر درگیر ویرایشم و گاه دست‌اندرکار ترجمه. اینجا وب‌نوشتم است، برای هم‌رسانی آنچه می‌خوانم و می‌نویسم.
این از اولیات.
اما برای آشنایی بیشتر شاید بد نباشد بروید سراغ داستان ویراستارباشی. در این نوشته، از ویراستارباشی و نقطۀ شروعش گفته‌ام. بعد به‌اختصار، سرگذشتش را تعریف کرده‌ام. سرآخر هم از «فصل دوم» یعنی دورۀ فعلی فعالیت‌هایش حرف زده‌ام. دیگر اینکه گزارشی از کارنامه‌ام را اینجا آورده‌ام. تلاش می‌کنم هر از چندی به‌روزش هم بکنم. حرف آخر هم اینکه اگر خواستید چیزی را با من در میان بگذارید، این نشانی در اختیار شماست.
برقرار باشید.