درباره

سیدمحمدحسین میرفخرائیسیدمحمدحسین میرفخرائی
دوست‌دار زبان‌های فارسی و عربی و سرگرم آشنایی با این دو زبان
ویراستار و مترجم
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی
(گرایش واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد.
گلستان، سعدی

الف. کتاب (به‌ترتیب شروع همکاری)

نشر ترجمان علوم انسانی
 کنش دینی و نوسازی عقل، نوشتۀ طاها عبدالرحمن، ترجمۀ هادی بیگی، بهار ۹۶ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)

نشر میلکان
۱. ویرایش بیش از پانزده عنوان کتاب، پاییز ۹۶ تا پاییز ۹۹ (مشاهدۀ برخی عناوین
۲. نظارت بر ویرایش بیش از پنجاه عنوان کتاب در سِمت سرویراستار، زمستان ۹۷ تا پاییز ۹۹.

نشر نی
۱. دولت مدرن و بحران قانون؛ چالش قانون و شریعت در ایران معاصر، نوشتۀ داوود فیرحی، تابستان ۱۴۰۰ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب
۲. سینمای ژاپن، نوشتۀ محمد نقی‌زاده و قدرت‌الله ذاکری، پاییز ۱۴۰۱ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب
۳. هنر داستانی قرآن کریم، نوشتۀ محمد احمد خلف‌الله، ترجمۀ محسن آرمین (در دست چاپ).

نشر مؤسسۀ فرهنگی علامه کرباسچیان
ویرایش کتاب‌هایی ازجمله
۱. به فرزند عزیزم، نامه‌های علامه کرباسچیان به شاگردان، تابستان ۱۴۰۲ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب
۲. به آیندگان، وصیت‌نامۀ فرهنگی‌تربیتی علامه کرباسچیان، تابستان ۱۴۰۲ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب
۳. به دانش‌آموزان، آموزه‌های اخلاقی علامه کرباسچیان، تابستان ۱۴۰۲ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب).
(باقی کتاب‌ها در حال آماده‌سازی است.)

نشر کارنامه
ویرایش کتاب‌هایی ازجمله
ورق یار؛ آثارشناسی توصیفی شمس تبریزی، نوشتهٔ مجید (سروش) رنجبر، بهار ۱۴۰۲ (دریافت صفحات اولیهٔ کتاب).
(باقی کتاب‌ها در حال آماده‌سازی است.)

ب. مجله

فصلنامۀ ترجمان علوم‌انسانی، شماره‌های ۱ تا ۳ پاییز ۹۵ تا بهار ۹۶.

ج. وبگاه

۱. ترجمان، (زمستان ۹۴ تا بهار ۹۶)؛
۲. چطور (بهار تا پاییز ۹۶).

زبان فارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی؟ که آن معانی که در پارسی درآمده است در تازی نیامده است.
مقالات شمس (تصحیح محمدعلی موحد)

الف. کتاب

۱. خصوصی‌گرایی و جهانی‌گرایی در اندیشۀ اسلامی معاصر، طاها جابر العلوانی، انتشارات ترجمان علوم‌انسانی، زمستان ۹۶ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
متن اصلی: الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الهادي، ۲۰۰۳.

۲. سازمان داعش؛ بحران سُنی و نبرد بر سر جهادگرایی جهانی، حسن ابوهنیه و محمد ابورمان، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، بهار ۹۸ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
ترجمه با نظارت دکتر حسن بشیر
متن اصلی: تنظيم الدولة الإسلامية الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية، مؤسسة فردريش إيبرت، ۲۰۱۵.

۳. مفاهیم قرآنی، محمد احمد خلف‌الله، نشر نی، بهار ۱۴۰۱ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
با مقدمۀ دکتر محسن آرمین
متن اصلی: مفاهيم قرآنية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ۱۹۸۴.

۴. شبه‌شرح‌حال؛ دویست‌وچند یادداشت کوتاه، نجیب محفوظ، نشر مان کتاب، بهار ۱۴۰۲ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
متن اصلی: أصداء السيرة الذاتية، مكتبة مصر، ۱۹۹۵.

ب. مقاله، یادداشت و داستان

۱. «بیرون از دانشگاه چه سرنوشتی در انتظار فلسفه است؟»، وبگاه ترجمان، خرداد ۹۵ (خواندن) (بازنشر در روزنامۀ اطلاعات، بازنشر در وبگاه مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی)؛
۲. «نازپروردگان در آستانۀ خراب‌کاری»، وبگاه میدان، آذر۹۵ (خواندن
۳. «سرمایه‌داریِ مدرسه»، وبگاه میدان، خرداد ۹۷ (خواندن) (بازنشر در وبگاه رادیو زمانه
۴. «ولادتی دشوار»، دوماهنامۀ جهان کتاب، شمارهٔ ۳۹۹، خرداد و تیر ۰۲ (خواندن | دریافت
۵. «خانه‌ای با ورودی کوتاه»، دوماهنامۀ جهان کتاب، شمارهٔ ۴۰۰، مرداد و شهریور ۰۲ (خواندن | دریافت).

عماد کاتب اصفهانی سخنی ارزنده […] گفته است: […] هیچ‌کس را ندیدم که کتابی بنویسد، مگر اینکه فردایش بگوید: «اگر این مطلب را تغییر می‌دادم بهتر بود و اگر آن مطلب را می‌افزودم خوب بود و اگر فلان چیز را پیش‌تر می‌آوردم کارآمدتر بود و اگر فلان مطلب را نمی‌آوردم زیباتر بود.» این از بزرگ‌ترین عبرت‌هاست و دلیل اینکه همۀ انسان‌ها را نقص فراگرفته است.
«بازنویسی بهتر از بسیارنویسی»، محمد اسفندیاری

مقاله و یادداشت

۱. «ویرایش ترجمه؛ راست‌کردن کژی‌ها» (خواندن | دریافت)
ماهنامۀ شیرازۀ کتاب، شمارۀ ۱۰ و ۱۱، فروردین و اردیبهشت ۹۵؛

۲. «درباب پرداخت ترجمه» (خواندن | دریافت)
ماهنامۀ شیرازۀ کتاب، شمارۀ ۱۲ تا ۱۴، خرداد تا مرداد ۹۵؛

۳. «در مصائب ویرایش کاغذی» (خواندن | دریافت)
ویژه‌نامۀ روز ویراستار (انجمن صنفی ویراستاران)، بهمن ۰۱؛

۴. «کتاب صوتی هم ویراستار می‌خواهد» (خواندن | دریافت)
دوماهنامۀ جهان کتاب، شمارۀ ۳۹۶ و ۳۹۷، آذر تا اسفند ۰۱؛

۵. «راهنمای دستورخط عربی در فارسی» (خواندن | دریافت)
دوماهنامۀ جهان کتاب، شمارۀ ۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۰۲؛

۶. «درنگی در ترجمهٔ کتاب من و مولانا» (خواندن | دریافت)
دوماهنامهٔ آینهٔ پژوهش، شمارهٔ ۲۰۱، مرداد و شهریور ۰۲.

آخرین به‌روزرسانی: آذر ۱۴۰۲