برای بستن، ESC را بفشارید

ترجمه‌ها

1 مقاله
1

این دسته از مطالب شامل نوشته‌هایی است مربوط به ترجمه‌های من، خواه خودِ متن ترجمه (مثلاً در جستارها یا داستان‌های کوتاه) و خواه نوشته‌های مربوط به آثار ترجمه‌ای (مثلاً معرفی کتاب‌های ترجمه‌شده و…).

و

ولادتی دشوار

«ولادتی دشوار» عنوان نخستین فصل از کتابی است با عنوان زندگانی به من چه آموخت؟ (ماذا علَّمَتني ٱلحَياة؟). این کتاب خودزندگی‌نامۀ جلال امین (۱۹۳۵ تا ۲۰۱۸) است، اقتصاددان و نویسندۀ معاصر و سرشناس مصری. جلال پروردۀ خانواده‌ای ادبی است: آخرین فرزند احمد امین (۱۸۸۶ تا ۱۹۵۴)، ادیب و اندیشمند پرآوازۀ مصر است و برادرِ حسین و حافظ که این هر دو نیز از نویسندگان نام‌آشنای دیار اهرام بوده‌اند.