برای بستن، ESC را بفشارید

ویرایش ساختاری

1 مقاله
1
ا

اهمیت بررسی ارجاع‌ها به آینده

ارجاعات متن گاهی به آینده است؛ مثلاً مؤلف در فصل یکم وعده می‌دهد که در فصل سوم به مطلبی اشاره خواهد کرد. ویراستار در چنین مواردی چه وظیفه‌ای دارد؟ در این یادداشت مختصر، پاسخ کوتاهی به این پرسش داده‌ام.