فرهنگ قواعد عربی

و معانی قرآن سه کس را ظاهر نشود: یکی آن‌که اول تفسیر ظاهر نخوانده باشد و عربیت نشناخته بود، دیگر آن‌که بر گناهی بزرگ مُصر باشد یا بدعتی اعتقاد کرده باشد که دل وی تاریک شده باشد، و دیگر آن‌که در کلام، اعتقادی برخوانده باشد و بر ظاهر آن ایستاده و هرچه به‌خلاف آن بر دل وی بگردد از آن نفرت گیرد.
کیمیای سعادت، ابوحامد محمد غزالی

اشاره: آن‌ها که با متن عربی، به‌ویژه از نوع کلاسیکش سروکار داشته باشند به‌خوبی می‌دانند که برای فهم متن لازم است با قواعد عربی آشنا باشند. کتاب‌های قواعد عربی، اعم از صرفی و نحوی، عموماً از نقطه‌ای شروع می‌کنند و در همان مسیر جلو می‌روند. طبیعی هم هست. اما گاه کسی از وسط راه می‌رسد و می‌خواهد بداند فلان اصطلاحِ قواعدی معنایش چه بود و مثالش کدام. در اینجاست که کتاب‌هایی مثل المعجم الميسر فی القواعد و البلاغة و الانشاء و العروض به کار می‌آیند. مثلاً می‌شود رفت سراغ حرف نون و یک دور «نایب فاعل» را دوره کرد.

المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض

دریافت کتاب (متن اصلی)

کتاب المعجم الميسر فی القواعد و البلاغة و الانشاء و العروض را محمد امین ضنّاوی نوشته و من خرده‌خرده، بخش قواعدش را اینجا به فارسی برمی‌گردانم. برای ورود به صفحۀ مربوط به هر حرف، روی همان حرف کلیک کنید.

الف

ورود به صفحه

مدخل‌ها
ابتدائیّة | الإثبات | إثر | أثناء | اثنا عشر، اثنان، اثنتان | الأجوف | أُحاد | أحد عشر، إحدی عشرة | أحرف الجواب | أحرف الزيادة | الأحرف المشبهة بالأفعال | أحرف المضارعة | أخ | الاختصاص | الإدغام | أربع، أربعة عشر، أربعون | الاستئناف | الاستثناء | الاستغاثة | الاستفتاح | الاستفهام | الاسم | اسم الآلة | الأسماء الخمسة | أسماء الاستفهام | اسم الإشارة | أسماء الأفعال | اسماء المبالغة | اسم التفضيل | اسم الجمع | اسم الزمان | اسم العين | اسم الفاعل | اسم المَرَّة | اسم المصدر | اسم المعنی | اسم المفعول | اسم المكان والزمان | اسم الموصول | اسم النوع | الإسناد | الاشتغال | الاشتقاق | الإضافة | الاعتراضية | الإعراب | الإعراب المقدر |

ب

در دست ترجمه…