برای بستن، ESC را بفشارید

باریکه‌ها

0 مقاله
0

وقتی سرگرم متن‌پردازی‌ام و به نکته و دقیقه‌ای برمی‌خورم که خیال می‌کنم ارزش هم‌رسانی دارد، در چند کلمه، گوشه‌ای یادداشتش می‌کنم. بعداً می‌روم سروقتش و سعی می‌کنم در چند خط، به‌کوتاهی پروبالش بدهم. این صفحه حاوی فهرستی از همین یادداشت‌های کوتاه است که اسمشان را گذاشته‌ام «باریکه‌ها»، همان کنج‌کاوی‌های مترجمانه و خرده‌بینی‌های ویراستارانه.

چیزی اشتباه رفته است اینجا...

شما هیچ نتیجه ای برای اصطلاح جستجو شما پیدا نکردیم.