برای بستن، ESC را بفشارید

تعلیقه‌ها

1 مقاله
1

«تعلیقه‌ها» چیزی نیست جز فیش‌هایی کوچک و مختصر دربارۀ برخی خوانده‌هایم. این یادداشت‌ها را عمدتاً موقع خواندن کتاب‌ها (یا شنیدن کتاب‌های صوتی) برمی‌دارم. گاه این فیش‌ها دست‌مایه‌ای می‌شود برای نوشتن یادداشتی کوتاه (معرفی یا مرور کتاب). بیشتر وقت‌ها اما در حد همین فیش‌نگاری می‌ماند.

ت

تعلیقه‌ها (۱)؛ زوربای یونانی

«تعلیقه‌ها» چیزی نیست جز فیش‌هایی کوچک و مختصر دربارۀ برخی خوانده‌هایم. این یادداشت‌ها را عمدتاً موقع خواندن کتاب‌ها (یا شنیدن کتاب‌های صوتی) برمی‌دارم. این تعلیقه به کتاب زوربای یونانی اختصاص دارد، اثر نیکوس کازانتزاکیس با ترجمۀ محمود مصاحب.