دستورخط فارسی و فرهنگ املایی خط فارسی +دانلود

شیوۀ نگارش کلمات فارسی از گذشته تا امروز یکسان نبوده و این همواره سردرگمی فارسی‌نویسان را در پی داشته است. هم ازاین‌رو پیوسته لازم بوده که مبنایی برای ایجاد وحدت و پرهیز از تشتت فراهم آید. فرهنگستان زبان و ادب فارسی با نگارش دستورخط فارسی در سال ۱۳۷۸ مهم‌ترین گام در پرداختن به این مهم را برداشت. بااین‌همه، برخی چندگانگی‌ها به‌ویژه در فاصله‌گذاری کلمات، همچنان برجا ماند. به‌این‌ترتیب فرهنگستان در گام بعد کوشید برپایۀ قواعد مندرج در دستورخط فارسی، آن چندگانگی‌ها را به حداقل برساند. حاصل این تلاش کتابی بود با عنوان فرهنگ املایی خط فارسی که نخستین بار در ۱۳۸۵ به‌همت علی‌اشرف صادقی و زهرا زندی مقدم به چاپ رسید.
این کتاب باوجود کاستی‌ها و خطاهایی که دارد، همچنان معتبرترین مرجع در تعیین شیوۀ نگارش کلمات فارسی است. با گذر بیش از ده سال از نخستین چاپ فرهنگ املایی، سرانجام فرهنگستان زبان و ادب فارسی نسخۀ PDF آن را به‌همراه کتابچۀ دستورخط فارسی برای استفادۀ عموم فارسی‌نویسان در وبگاه خود قرار داد.

آخرین ویرایش: ۱ دی ۰۱.