برای بستن، ESC را بفشارید

فواید و قواعد ساده‌نویسی

1 مقاله
1
گ

گزارشی از مقالۀ «فواید و قواعد ساده‌نویسی»

ساده‌نویسی مهارت است و مثل بیشتر مهارت‌ها، باید آن را آموخت و تمرین کرد. رضا بابایی، پژوهشگر، نویسنده و ویراستار فقید در مقاله‌ای با عنوان «فواید و قواعد ساده‌نویسی» از چندوچون ساده‌نویسی گفته است. در یادداشت حاضر، این مقاله را گزارش کرده و در پایان، گزیده‌ای از آن را آورده‌ام.