برچیده‌ها

ناچار از قبول بعضی کارهای سفارشی هستم و به‌قولی «مسافرکشی ادبی» می‌کنم. بنابراین تنها در بستر و قبل از خاموش‌کردن چراغ‌خواب می‌توانم نیم ساعتی بخوانم، مگر اینکه خواندن کتاب هم جزئی از انجام کاری باشد.
در گیرودار کتاب و نشر، کریم امامی

اشاره: اگر خواندن کتاب جزئی از انجام کاری باشد که چه بهتر، اگرنه دوست دارم بتوانم همان نیم ساعتِ قبل از خواب را دریابم. گاهی می‌شود، گاهی نه. به‌هرحال معمولاً گزیده‌ای هم از خوانده‌هایم فراهم می‌آورم. بعد، دستی به سر و رویش می‌کشم و می‌گذارم اینجا.

الف. کتاب‌ها

۱. گزیدۀ انتقادی غلط ننویسیم (گزیدۀ نزدیک به دویست مدخل از غلط ننویسیم؛ فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی، تألیف ابوالحسن نجفی، به‌همراه دیدگاه‌های اصلاحی مؤلف و دیگر صاحب‌نظران و نیز برخی نکات تکمیلی)؛
۲. …

ب. مقاله‌ها، یادداشت‌ها و دیگر منابع (اسامی به‌ترتیب الفبا)

داریوش آشوری
رضا بابایی
محمد محمدی (ملایری)