برای بستن، ESC را بفشارید

نیکوس کازانتزاکیس

1 مقاله
1
ت

تعلیقه‌ها (۱)؛ زوربای یونانی

«تعلیقه‌ها» چیزی نیست جز فیش‌هایی کوچک و مختصر دربارۀ برخی خوانده‌هایم. این یادداشت‌ها را عمدتاً موقع خواندن کتاب‌ها (یا شنیدن کتاب‌های صوتی) برمی‌دارم. این تعلیقه به کتاب زوربای یونانی اختصاص دارد، اثر نیکوس کازانتزاکیس با ترجمۀ محمود مصاحب.