آموختن

بخش آموختن شامل مجموعه‌ای از آموزه‌ها و مطالب مرتبط با ویرایش و به‌نویسی است. نخستین قسمتِ این بخش کتابخانه است. کتابخانهٔ ویراستارباشی [لینک] سه زیرمجموعه دارد: معرفی مقاله [لینک]، معرفی کتاب [لینک] و بریده‌ها [لینک]. در بخش مقالات، مقالات خواندنیِ مرتبط با ویرایش و به‌نویسی را به‌صورت مختصر معرفی می‌کنیم و در صورت امکان، متن آن‌ها را نیز در اختیار خوانندگان قرار می‌دهیم. در بخش معرفی کتاب کتاب‌های ویرایشی و نگارشیِ مرجع و غیرمرجع را معرفی می‌کنیم. در صورتی که انتشار متن این کتاب‌ها منع قانونی نداشته باشد، متن آن‌ها را نیز برای بارگذاری در ویگاه قرار می‌دهیم. بخش آخر با عنوان بریده‌ها اختصاص دارد به متن‌هایی که از منابع مختلف برچیده‌ایم و هریک از آن‌ها دارای آموزه‌ای به‌نویسانه است.

در قسمت دوم از بخش آموختن با عنوان تقویم فرهنگی [لینک] هر ماه یادی می‌کنیم از یکی از فعالان ویرایش و نگارش فارسی. گاه سراغ نویسنده‌ها می‌رویم، گاه ویراستارها، گاه مترجم‌ها و گاهی هم سایر دست‌اندرکاران بازار خواندن و نوشتن.

ویرایش از بیرون [لینک] عنوان قسمت سوم از این بخش است که در آن نگاهی می‌اندازیم به حضور زبان و متعلقاتش در پهنهٔ گستردهٔ علوم‌انسانی: از تاریخ و منابع کهن گرفته تا حوزه‌هایی چون جامعه‌شناسی زبان و برنامه‌ریزی زبانی.

حیاط‌خلوت ویرایش [لینک] هم آخرین قسمت از بخش آموختن است. این بخش را شاید بتوان «کشکول ویرایشی» هم نامید. هرجا هرچه به دیدمان خورده که مرتبط با ویرایش و به‌نویسی بوده است، برداشته‌ایم و اینجا کنار هم گذاشته‌ایم. نکات این بخش بااینکه آن‌قدرها منظم و به‌اصطلاح شسته‌رفته نیست، به کار هر نویسنده، مترجم، ویراستار و خلاصه هر متن‌پردازی می‌آید.