کارنامۀ سیدمحمدحسین میرفخرائی

آخرین به‌روزرسانی: اسفندماه ۰۱

صفحه در اهل‌قلم

زبان فارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی؟ که آن معانی که در پارسی درآمده است در تازی نیامده است.
مقالات شمس (تصحیح محمدعلی موحد)

الف. کتاب

۱. خصوصی‌گرایی و جهانی‌گرایی در اندیشۀ اسلامی معاصر، طاها جابر العلوانی، انتشارات ترجمان علوم‌انسانی، زمستان ۹۶ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
ترجمه با نظارت دکتر مسعود فکری (عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران)
متن اصلی: الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الهادي، ۲۰۰۳.

۲. سازمان داعش؛ بحران سُنی و نبرد بر سر جهادگرایی جهانی، حسن ابوهنیه و محمد ابورمان، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، بهار ۹۸ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
ترجمه با همکاری دکتر حسن بشیر (عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام)
متن اصلی: تنظيم الدولة الإسلامية الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية، مؤسسة فردريش إيبرت، ۲۰۱۵.

۳. جامعۀ ما در اندیشه و آثار شهید سیدمحمدباقر صدر، سیدمنذر حكيم، انتشارات سروش، بهار ۹۹ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
ترجمۀ گروهی زیر نظر دکتر مسعود فکری
متن اصلی: مجتمعنا في فكر وتراث الشهيد السيد محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، ۲۰۱۲.

۴. سند مدینه؛ مطالعاتی درباب پایه‌ریزی قانون‌گذاری در اسلام، عبد الامير زاهد، انتشارات سازمان سمت، بهار ۱۴۰۰ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
ترجمه با همکاری دکتر طاهره‌سادات میرفخرائی، زیر نظر دکتر مسعود فکری
متن اصلی: وثيقة المدينة المنورة دراسات في التأصيل الدستوري في الإسلام، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ۲۰۱۴.

۵. مفاهیم قرآنی، محمد احمد خلف‌الله، نشر نی، بهار ۱۴۰۱ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
با مقدمۀ دکتر محسن آرمین
متن اصلی: مفاهيم قرآنية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ۱۹۸۴.

۶. شبه‌شرح‌حال، نجیب محفوظ، نشر مان کتاب (در دست انتشار)
متن اصلی: أصداء السيرة الذاتية، مكتبة مصر، ۱۹۹۵.

ب. مقاله و یادداشت

۱. «بیرون از دانشگاه چه سرنوشتی در انتظار فلسفه است؟»، وبگاه ترجمان، خرداد ۹۵ (مشاهده) (بازنشر در روزنامۀ اطلاعات)
۲. «نازپروردگان در آستانۀ خراب‌کاری»، وبگاه میدان، آذر۹۵ (مشاهده)
۳. «سرمایه‌داریِ مدرسه»، وبگاه میدان، خرداد ۹۷ (مشاهده) (بازنشر در وبگاه رادیو زمانه)

متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد.
گلستان، سعدی

الف. کتاب

۱. کنش دینی و نوسازی عقل، نوشتۀ طاها عبدالرحمن، ترجمۀ هادی بیگی، انتشارات ترجمان، بهار ۹۶ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)
۲. ویرایش بیش از پانزده عنوان کتاب در انتشارات میلکان به‌عنوان ویراستار، پاییز ۹۶ تا پاییز ۹۹ (مشاهدۀ برخی عناوین
۳. نظارت بر ویرایش بیش از شصت عنوان کتاب در انتشارات میلکان به‌عنوان سرویراستار، زمستان ۹۷ تا پاییز ۹۹؛
۴.ویرایش بیش از ده عنوان کتاب (در دست چاپ) در مؤسسۀ فرهنگی و انتشارات علامه کرباسچیان به‌عنوان ویراستار، پاییز ۹۹ تا کنون؛
۵. دولت مدرن و بحران قانون؛ چالش قانون و شریعت در ایران معاصر، نوشتۀ داوود فیرحی، نشر نی، تابستان ۱۴۰۰ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب
۶. ویرایش چهار جلد کتاب (در دست چاپ) در نشر کارنامه، بهار ۱۴۰۱ تا کنون؛
۷. سینمای ژاپن، نوشتۀ محمد نقی‌زاده و قدرت‌الله ذاکری، نشر نی، پاییز ۱۴۰۱ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب).

ب. مجله

فصلنامۀ ترجمان علوم‌انسانی، شمارۀ ۱ تا ۳ پاییز ۹۵ تا بهار ۹۶.

ج. وبگاه

۱. ترجمان، (زمستان ۹۴ تا بهار ۹۶)؛
۲. چطور (بهار تا پاییز ۹۶).

عماد کاتب اصفهانی سخنی ارزنده […] گفته است: «إنّي رَأَيتُ أنَّهُ لا يَكتُبُ إنسانٌ كِتابًا [في يَومِهِ] إلّا قالَ في غَدِهِ لَو غُيِّرَ هٰذا لَكانَ أَحسَنُ وَلَو زيدَ كَذا لَكانَ يُستَحسَنُ وَلَو قُدِّمَ هٰذا لَكانَ أَفضَلُ وَلَو تُرِكَ هٰذا لَكانَ أَجمَلُ وَهٰذا مِن أَعظَمِ ٱلعِبَرِ وَهُوَ دَليلٌ عَلَى ٱستيلاءِ ٱلنَّقصِ عَلىٰ جُملَةِ ٱلبَشَر»، یعنی من هیچ‌کس را ندیدم که کتابی بنویسد، مگر اینکه فردایش بگوید: «اگر این مطلب را تغییر می‌دادم بهتر بود و اگر آن مطلب را می‌افزودم خوب بود و اگر فلان چیز را پیش‌تر می‌آوردم کارآمدتر بود و اگر فلان مطلب را نمی‌آوردم زیباتر بود.» این از بزرگ‌ترین عبرت‌هاست و دلیل اینکه همۀ انسان‌ها را نقص فراگرفته است.
«بازنویسی بهتر از بسیارنویسی»، محمد اسفندیاری

مقاله و یادداشت

۱. «ویرایش ترجمه؛ راست‌کردن کژی‌ها» (متن کامل)
ماهنامۀ شیرازۀ کتاب، شمارۀ ۱۰ و ۱۱، فروردین و اردیبهشت ۹۵؛

۲. «درباب پرداخت ترجمه» (متن کامل)
ماهنامۀ شیرازۀ کتاب، شمارۀ ۱۲ تا ۱۴، خرداد تا مرداد ۹۵؛

۳. «در مصائب ویرایش کاغذی» (متن کامل)
ویژه‌نامۀ روز ویراستار (انجمن صنفی ویراستاران)، بهمن ۰۱؛

۴. «کتاب صوتی هم ویراستار می‌خواهد» (متن کامل)
دوماهنامۀ جهان کتاب، شمارۀ ۳۹۶ و ۳۹۷، آذر تا اسفند ۰۱.