مشتریان نام‌آشنا

نشر میلکان
از اوایل پاییز ۹۷ نشر میلکان ویرایش کتاب‌های خود را به ویراستارباشی سپرده است. تاکنون بیش از پنجاه کتاب را در قالب این همکاری ویراسته‌ایم. با برخی از این کتاب‌ها آشنا شوید.
واقع‌نگری
هر اتفاقی دلیلی دارد
لالایی
من قاتل زنجیره‌ای نیستم
هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها
هر روز
به من بیشتر بگو
توصیه‌هایی به جوانی که می‌خواهد به جایی برسد
عشق کافی نیست
جعبۀ پرنده‌ها
خرده‌عادت‌ها
نظم بیرونی، آرامش درونی

نشر حمزه

وبگاه چطور