ارتباط

اگر فکر می‌کنید پاسخی برای پرسش‌های زبانی شما دارم یا می‌توانم مشورتی بدهم یا خلاصه کمکی بکنم، می‌توانید یکی از این راه‌ها را بروید.

۱. ساده‌ترین و سریع‌ترین راه؛

۲. مطمئن‌ترین و ماناترین راه؛

۳. صعب‌العبورترین و دوست‌داشتنی‌ترین راه.