مقدمه

بخشی از محتوای کانال ویراستارباشی اختصاص دارد به بازخوانیِ انتقادی متون ویرایشی؛ یعنی متونی که بزرگان حوزهٔ ویراستاری برای راهنمایی عموم مردم و علاقه‌مندان و تازه‌واردانِ عرصهٔ ویرایش نوشته‌اند.

نخستین عنوانی که در این مجموعه به آن خواهیم پرداخت، غلط ننویسیم مرحوم ابوالحسن نجفی است. گفتنی است بسیاری از مدخل‌های این فرهنگ امروزه دیگر به‌کار عموم خوانندگانش نمی‌آید که ما هم از ذکر آن‌ها صرف‌نظر کرده‌ایم. برخی مدخل‌ها هم بعدها موردانتقاد اهل علم، و بازنگری مؤلف قرار گرفت که تلاش می‌کنیم خلاصه‌ای از آن‌ها را به‌همراه توضیحات مربوط بیاوریم.

به‌امید آنکه به‌کار بیاید.

ویراستارباشی


فهرست

آ-ا          ب          پ          ت