خلاصه‌ای از کتاب «غلط ننویسیم»؛ مدخل «پ»

۶۸. پرتقال نام میوه است و پرتغال نام کشور.


۶۹. پشکل یا پشگل؟ مرحوم نجفی معتقد بود اوّلی صحیح است.

توضیح این مطلب را در کتاب #غلط_ننویسیم ذیل مدخل اشک/اشگ بخوانید.


۷۰. مرحوم نجفی پیاده‌کردن در معنای «عملی‌کردن یا اجراکردن» را خطا می‌دانست؛ اما این اصطلاح را به‌علت رواج در گفتار و نوشتار، دیگر نمی‌توان خطا دانست.


۷۱. 


ادامه دارد...

  • ویراستارباشی
  • سه شنبه ۱۴ آذر ۹۶

دستورخط و فرهنگ املایی خط فارسی+بارگیری

در ویرایش صوری، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، «یکدستی» است. بر همین اساس، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال‌ها پیش بر آن شد که قواعدی وضع کند که عموم دست‌اندرکاران تولید متن بتوانند با مراجعه به آن، متنی تولید کنند که یکدست باشد و کمترین اشکالات صوری در آن به‌چشم بخورد.
در همین راستا فرهنگستان، دو اثر ارزشمند تهیه کرده است: جزوهٔ دستورخط و فرهنگ املایی خط فارسی.
در ادامه، بخشی کوتاه از مقدمهٔ جزوهٔ دستورخط را از نظر می‌گذرانید. 

  • ویراستارباشی
  • چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶